» » Fasshon herusu monogatari 2 : Supasshu war (1992)

Fasshon herusu monogatari 2 : Supasshu war (1992) Online HD

Fasshon herusu monogatari 2 : Supasshu war
Fasshon herusu monogatari 2 : Supasshu war (1992)
Creative Work
 • Director:
  Yukio Kitazawa
 • Category:
 • Cast:
  Isamu Ago,Takahashi Nobuhiro,Yuki Okabe
 • Time:
  1h 30min
 • Year:
  1992
Casts
Credited cast:
Isamu Ago Isamu Ago
Takahashi Nobuhiro Takahashi Nobuhiro
Yuki Okabe Yuki Okabe
Ijirî Okada Ijirî Okada - (as Ijiri Okada)
Ryuji Sawaki Ryuji Sawaki
Misato Shiina Misato Shiina
Shô Takizawa Shô Takizawa

Fasshon herusu monogatari 2 : Supasshu war (1992)