» » Kavilamma (1977)

Kavilamma (1977) Online HD

Kavilamma
Kavilamma (1977)
Movie
 • Director:
  N. Sankaran Nair
 • Category:
 • Writer:
  Jagathi N.K. Achari,Jagathi N.K. Achari
 • Cast:
  Bahadur,Jayan,Manavalan Joseph
 • Year:
  1977
Casts
Credited cast:
Bahadur Bahadur
Jayan Jayan
Manavalan Joseph Manavalan Joseph
Madhu Madhu
Thikkurisi Sukumaran Nair Thikkurisi Sukumaran Nair
Vettoor Purushan Vettoor Purushan
Pattam Sadan Pattam Sadan
Sheela Sheela
Jagathi Sreekumar Jagathi Sreekumar
Sreelatha Sreelatha
Mallika Sukumaran Mallika Sukumaran

Kavilamma (1977)