» » Rainbow: Nishakubou no shichinin Blindness (2010– )

Rainbow: Nishakubou no shichinin Blindness (2010– ) Online HD

Blindness
Rainbow: Nishakubou no shichinin Blindness (2010– )
TV Episode
Casts
Episode cast overview:
Shun Oguri Shun Oguri - Mario Minakami (voice)
Romi Pak Romi Pak - Noboru Maeda (voice)
Keiji Fujiwara Keiji Fujiwara - Ryuuji Nomoto (voice)
Takaya Kuroda Takaya Kuroda - Tadayoshi Toyama (voice)
Tatsuya Hasome Tatsuya Hasome - Jou Yokosuka (voice)
Tomohiro Waki Tomohiro Waki - Mansaku Matsuura (voice)

Rainbow: Nishakubou no shichinin Blindness (2010– )